Rozbudowa węzła oczyszczalni ścieków w Słupsku

NAZWA ZADANIA

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni

INWESTOR

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku