Budowa mechaniczno-fizyko-chemicznej podczyszczalni ścieków

NAZWA ZADANIA

Budowa mechaniczno-fizyko-chemicznej podczyszczalni ścieków dla zakładu PRIME FOOD

INWESTOR

PRIME FOOD Sp. z o.o., ul. Młyńska 43B, 77-320 Przechlewo

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Podczyszczalnia Ścieków na terenie Zakładu PRIME FOOD w Przechlewie