Polityka jakości

Polityką firmy Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. jest utrzymanie jakości na najwyższym poziomie w zakresie projektowania i produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych oraz projektowania i produkcji systemów biologicznego oczyszczania powietrza, tak by nasi Klienci postrzegali naszą markę i renomę za wyróżniającą się spośród naszych konkurentów.

Filozofia jakości Laminopol Konstrukcje Sp. z o.o. opiera się na następujących przekonaniach:

  • Jakość oznacza zadowolenie Klienta,
  • Jakość usług i produktów jest naszym priorytetem,
  • Jakość obniża koszty,

Za jakość są odpowiedzialni wszyscy pracownicy.
W naszych działaniach koncentrujemy się także na problemach związanych ze zmniejszaniem szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie na rynek wysokiej jakości kompleksowych systemów biologicznego oczyszczania powietrza.

Certyfikat ISO

Certyfikat NC-2384 Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001:2018 w zakresie „Projektowanie, wytwarzanie i montaż wyrobów z tworzyw sztucznych oraz systemów oczyszczania powietrza. Wykonywanie napraw i modernizacji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz systemów oczyszczania powietrza”.

Aprobata techniczna

Aprobata Techniczna IOŚ – PIB AT/2016-08-0108/A4 do stosowania w budownictwie wyrobów p.n.: „Przekrycia dachowe z zastosowaniem laminatu poliestrowo – szklanego dla zbiorników betonowych lub stalowych oczyszczalni ścieków lub zakładów przeróbki osadów”.

certyfikat pl_page-0001
aprobata techniczna