Hermetyzacja hali krat wraz z filtrem biologicznym w Oczyszczalni Ścieków

NAZWA ZADANIA

„Hermetyzacja hali krat wraz z filtrem biologicznym w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie” w formule zaprojektuj i wybuduj

INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie