Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji

NAZWA ZADANIA

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.”

INWESTOR

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim