Rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków

NAZWA ZADANIA

„Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych”

INWESTOR

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków w Chojnicach