Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb

NAZWA ZADANIA

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb”

INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT

Oczyszczalnia Ścieków Jeleń – Dąb