Modernization and expansion of the sewage treatment plant Jaworzno-Dąb

TASK NAME

„Modernization and expansion of the sewage treatment plant Jaworzno-Dąb”

INVESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

PLACE OF WORK EXECUTION

Sewage treatment plant Jeleń – Dąb